Educatie stopt natuurlijk nooit. Ook niet wanneer je museumgebouw gerenoveerd wordt. Afgelopen jaar ontvingen we meer dan 30.000 leerlingen in het museum. En nu draaien we het om: het museum komt naar de leerlingen toe!

Onze museumdocenten bezoekende basisscholen en geven les over cartografie, waterkracht of gezondheid en ziekte. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs gaan aan de slag met wiskunde en passen wiskundige modellen en meetinstrumenten toe in de dagelijkse praktijk.

Bestaande onderwijsprogramma’s werden in het voorjaar van 2016 kritisch onder de loep genomen: welke programma’s zijn geschikt voor een vertaling van museumeducatie naar schooleducatie, en welke niet? Uiteindelijk viel de keuze op vier programma’s voor het basisonderwijs voor de groepen 4 tot en met 8. Dit zijn: Wolf in Waterland (groep 4/5), Peperduur (groep 5/6)Wereld op zak (groep 7/8) en Gezondheid en ziekte (groep 7/8). De twee programma’s voor de onderbouw Havo/VWO zijn de succesvolle wiskundeprogramma’s: Spelen met wiskunde (klas 1/2) en Wiskunde A, B, of C? (klas 3).

De programma’s moesten wel worden herschreven. Vanzelfsprekend speelde de collectie een grote rol tijdens een museumbezoek. Daarom brengen museumdocenten échte replica’s van museumobjecten mee. De replica’s, van bijvoorbeeld de schroef van Archimedes voor het basisonderwijsprogramma Wolf in Waterland, zijn gemaakt door onze restauratoren. Groot voordeel van de replica’s is dat leerlingen ze mogen aanraken en er mee mogen werken. Zo wordt de lesstof letterlijk tastbaar!

Inmiddels zijn de eerste scholen bezocht. Met de bus van Museum Boerhaave rijden de museumdocenten door Nederland: Van Oegstgeest tot Assen en van Voorburg tot Goes. Hier vindt u meer informatie over de lesprogramma’s en het boeken van de programma's voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.