Veelzijdige restauratoren

In de werkplaats van de restauratoren is het een drukte van belang. Omdat de objecten momenteel niet worden tentoongesteld, grijpen de restauratoren hun kans om de objecten waar nodig te restaureren. In het restauratieatelier werken onze restauratoren met militaire precisie aan de conservering van de objecten. Dat betekent niet dat ieder object weer helemaal opgeknapt wordt.

Voor ieder object maken de restauratoren zorgvuldige afwegingen om de kwaliteit, maar ook de bijzondere geschiedenis van de objecten te waarborgen. Juist achter de imperfecties van een object, zoals slijtage door veelvuldig gebruik, gaan de mooiste verhalen schuil. Eerder deden de restauratoren en conservatoren al een bijzondere ontdekking toen de verloskundige oefenpop werd onderzocht. Er bleek menselijk botmateriaal te zijn verwerkt in de oefenpop. Er is wereldwijd, voor zover bekend, geen enkele oefenpop zo compleet als dit exemplaar.

Restaurator Auke Gerrits restaureerde recentelijk het wagentje van Stratingh. Sibrandus Stratingh (1785-1841) was Gronings hoogleraar chemie, farmacie en technologie en zocht naar nuttige toepassingen voor de wetenschap. Stratingh had zijn medeburgers al eens verbaasd door een stoomwagen door de Groningse straten te sturen. In de jaren 1830 ontwikkelde hij als een van de eersten een elektrisch wagentje. Hij combineerde daarbij twee recente wetenschappelijke vindingen: de accu en de elektromotor.

Restaurator Gerrits heeft bij dit project ervoor gekozen alle vier de wagentjes op verschillende manier te restaureren: de een kreeg nieuwe wieltjes, bij de ander behoefde alleen het houtwerk een nieuw laagje was.

Museum Boerhaave heeft vier versies van Stratingh’s wagentje in de collectie. Restaurator Gerrits ontdekte bij nauwkeurige observatie dat één van deze exemplaren een ingekerfde schaalverdeling op het voorwiel heeft. Alsof de maker aantekeningen heeft gemaakt om dingen uit te proberen en vast te leggen. Ook valt op dat het houtwerk van dit exemplaar niet gezaagd is in scherpe lijnen, maar meer ‘uit de hand’. Gerrits vermoed dat  dit wagentje het originele wagentje is, waarna Stratingh de andere modellen heeft gemaakt op basis van dat eerste exemplaar. Het bijzondere exemplaar komt natuurlijk in het nieuwe museum.

Het wagentje van Stratingh is overigens niet het enige object dat afgelopen tijd werd gerestaureerd. Restauratoren Paul Steenhorst en Auke Gerrits herstelden onder meer de verloskundige oefenpop, meetinstrumenten voor op zee en ook een houten kistje met wel 100 soorten malariamuggen uit de tropen. Met hun vakmanschap dragen ze bij aan de verhalen die onze objecten vertellen en waarmee we onze bezoekers willen blijven inspireren. 

Bekijk hier de reportage van Omroep West