Lachende honden en jaloerse katten

(English below)

Op donderdag 14 september 2017 organiseren Museum Boerhaave en het Lorentz Center een publiekslezing over onze kijk op emoties bij dieren. Onder de titel ‘Lachende honden bijten niet?’ gaat Pim Martens, hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit Maastricht, in op onze kijk op emoties bij dieren en op hoe die emoties ons beïnvloeden. De (Engelstalige) lezing is om 17:00 uur in de Oude Sterrewacht en is vrij toegankelijk.

Laten honden zien wanneer ze zich schamen? Bestaan jaloerse katten? Onze kijk op de emoties van die dieren is in de loop der tijd nogal veranderd. Steeds meer wetenschappelijk bewijs duidt op het bestaan van emoties bij dieren. Voor de meeste huisdiereigenaren is dat geen verrassing: ze herkennen vreugde, plezier en verdriet bij hun huisdieren. Omgekeerd veronderstellen ze dat huisdieren de emoties van hun baasjes herkennen en hun gedrag daarop afstemmen. Is het baasje bedroefd, dan komt de poes of hond troosten.

Bij mensen sturen emoties het gedrag. Werkt dat ook zo bij dieren? Hebben zij dezelfde emoties als wij? En kunnen wij die herkennen? Tussen huisdier en baasje kan een sterke emotionele ‘spiegeling’ bestaan, inclusief therapeutische interactie. Voorbeelden zijn dolfijntherapie bij kinderen met autisme of met het syndroom van Down, en inzet van honden bij volwassenen met autisme.

De publiekslezing ‘Lachende honden bijten niet? – Emoties bij dieren en hoe ze ons beïnvloeden’ is onderdeel van de Lorentz Center workshop ‘Fellow Brethren, Slaves and Companions: Human/Non-Human Animals Relations in Transformation’, die van 11-15 september in Leiden plaatsvindt. Specialisten op uiteenlopende gebieden als dierenwelzijn, recht, filosofie, educatie, duurzame ontwikkeling en ethiek, buigen zich die week over drie hoofdonderwerpen: dierhouderij, dierproeven en huisdieren. Pim Martens, van huis uit wiskundige, zet zich aan de Universiteit Maastricht in voor duurzaamheid, in het bijzonder in relatie tot dieren.

Deze publiekslezing maakt deel uit van de samenwerking tussen Museum Boerhaave en het Lorentz Center. Internationaal gerespecteerde deskundigen spreken voor een breed publiek over onderwerpen van maatschappelijk en/of wetenschappelijk belang. Zie www.lorentzcenter.nl voor nadere informatie.

Wat: Publiekslezing ‘Lachende honden bijten niet?’
Wanneer: Donderdag 14 september van 17:00 tot 18:00 uur (koffie/thee vanaf 16:30 uur)
Waar: Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 1, Leiden
Toegang: Gratis
Inlichtingen: Sietse Kroon, Public relations Coordinator Lorentz Center, kroon@lorentzcenter.nl /
prof. dr. Pim Martens, www.pimmartens.info

Aanmelden

 

----

Laughing dogs and jealous cats

A public lecture on how we view emotions in animals will be held on Thursday 14 September 2017, organised by Museum Boerhaave and the Lorentz Center. With the title ‘Laughing dogs seldom bite?’, it will be given by Pim Martens, Professor of Sustainability at Maastricht University, and will examine our attitude to emotions in animals and how these emotions affect us. The lecture (in English) is open to the public and starts at 17:00 in Leiden University’s Old Observatory.

Do dogs really look ashamed? Can cats be jealous? Our attitude to the emotions of these animals has changed considerably over time. Scientific evidence for the existence of emotions in animals is stacking up. This will hardly be a surprise for most pet owners: they recognise joy, pleasure and sadness in their pets. And vice versa, they assume that pets recognise their owners’ emotions and adjust their behaviour accordingly. If the owner is sad, the cat or dog will come to comfort them.

In humans, behaviour is guided by emotions. Is this the same in animals? Do they have the same emotions as humans? And can we recognise them? Intense emotional ‘mirroring’ can take place between a pet (or ‘companion animal’) and its owner, including therapeutic interaction. Examples are dolphin therapy for children with autism or Down’s syndrome, and the use of dogs with autistic adults.

What: Public lecture ‘Laughing dogs seldom bite?’
When: Thursday 14 September 17:00 - 18:00
(tea / coffee from 16:30)
Where: Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 1, Leiden
Entrance: Free

Sign up