Adopteer een object

Wij bieden u de mogelijkheid om een voor u bijzonder object uit onze collectie te adopteren. Voor een eenmalig bedrag adopteert u een collectiestuk voor een periode van vijf jaar. Met uw persoonlijke voorkeur voor een specifiek object geeft u nieuwe betekenis aan de collectie. Voor een eenmalig bedrag adopteert u dit collectiestuk voor een periode van vijf jaar. De adoptie kan desgewenst via een “Overeenkomst voor een periodieke gift in geld” gedaan worden. De giften zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Uw steun is voor Museum Boerhaave van groot belang en hier stellen wij dan ook graag diverse privileges tegenover.

Supporter (vanaf € 500,-): u ontvangt een adoptiecertificaat en achtergrondinformatie over het voorwerp en vermelding op de website van uw beweegredenen voor de adoptie (indien gewenst).

Collectioneur (vanaf € 1.000,-): tegenprestatie zie boven, plus jaarlijkse uitnodiging voor de Adoptantendag en uitnodigingen voor openingen.

Conservator (vanaf € 5.000,-): tegenprestatie zie boven, plus een replica Van Leeuwenhoekmicroscoop.

Connaisseur (vanaf € 7.500,-): tegenprestatie zie boven, plús een speciale ontvangst door de directie (overdag, max. 50 personen). 

 

De objecten van Museum Boerhaave verbazen en ontroeren

Robbert Dijkgraaf, directeur Institute for Advanced Study en ambassadeur van Museum Boerhaave

Uw steun is zeer welkom. Graag bespreken wij de mogelijkheden met u. Neemt u daarvoor contact op met Annette Los, Projectleider Partnerships en Fondsenwerving, annettelos@museumboerhaave.nl

 

Een greep uit de collectie

Bekijk hier een selectie van de topstukken uit de collectie van Museum Boerhaave.

 

 

"Als kind bezocht ik met mijn broertje tijdens een logeerpartijtje bij mijn oma in Katwijk Museum Boerhaave. Bij het naar huis gaan, ging een achterdeur open en vroeg een medewerker van het museum of wij de maanstenen wilden zien. Dat vonden wij geweldig interessant, stenen uit de ruimte! Al die jaren heb ik de maanstenen van Museum Boerhaave geassocieerd met die bijzondere dag".

- Marga Agema

 

 
"Het kistje met wiskundige modellen van Jan Paauw is mijn lievelingsobject. In mijn hoedanigheid als conservator bij Museum Boerhaave heb ik destijds de link gevonden met Pibo Steenstra's leerboek "Grondbeginselen der meetkunst uit 1797" en dat heeft mij toen heel gelukkig gemaakt". 
 
- Steven Engelsman
 
 

 

"Verbeeldingskracht is een essentieel talent voor een succesvol wetenschapper. Met deze molecuulmodellen liet van 't Hoff zien dat zijn ideeën omtrent de ruimtelijke ordening van atomen in moleculen niet het fantasme waren waar hij indertijd door wetenschappers van beticht werd. Hij liet ermee zien hoe moleculaire structuur fysische materiaaleigenschappen kan verklaren. Ik laat geen gelegenheid voorbij gaan om studenten te wijzen op de belangrijke rol van creativiteit in de wetenschap".

- Dr. ing. Ger J.M. Koper, universitair hoofddocent TU Delft.

 

'Nobelprijs voor de natuurkunde voor Hendrik Lorentz en Pieter Zeeman (1902), als erkenning voor de ongewone prestatie in hun onderzoek naar de invloed van magnetisme op stralingsfenomenen.'

- Pieter Zeemanfonds 

 

'Rederij Schuitjevaart verzorgt sinds 1984 rondvaarten in Leiden en omstreken. Leiden is mijn geboortestad. Ik hou van onze monumentale waterstad. Het model van de overtoom spreekt mij zeer aan. Natuurlijk denk ik dan ook aan het aloude liedje:
Schuitjevaren, Theetje drinken,
Varen we naar, De Overtoom.'

- Koene Parmentier, Rederij Schuitjevaart

 

 

Deze vijzel uit 1633 was in bezit van Hendrik Cohen (1879 — 1945), een Rotterdams apotheker en een van de vroege historici van de farmacie. Na de Tweede Wereldoorlog hebben zijn zoons deze vijzel samen met andere door hem verzamelde oude voorwerpen en boeken aan het Museum Boerhaave ten geschenke gegeven.

- Hendrik Floris Cohen & Marius Job Cohen

 

Als kind mocht ik af en toe door mijn moeders microscoop kijken, ik keek dan met mijn rechteroog, het linker kneep ik dicht. Toen ik in 1959 medicijnen in Leiden ging studeren, kreeg ik haar microscoop mee. Achter op de fiets, door de regen, naar de practica van professor Zaaijer. Dat was voor mij het Grote Genieten, van de wereld van het Kleine. Microscopie heeft mij (patholoog, cytoloog) sindsdien niet meer losgelaten.

- dr. Mathilde E. Boon

 

 

 

Met dit instrument bestudeerde Anthoni van Leeuwenhoek vrijwel alles wat door een lens bekeken kan worden. Hij zag voor het eerst eencelligen, de bloedsomloop in haarvaatjes, spermatozoën en rode bloedcellen. Dankzij de publicatie van zijn ontdekkingen in het tijdschrift van de Royal Society werd hij wereldberoemd.

- Stichting Antoni van Leeuwenhoek

 

Ik heb vanwege mijn onderzoek naar de Huygensbibliotheek de afgelopen jaren meerdere malen de Snellius in handen gehad, de marginalia gefotografeerd en getranscribeerd en zo een band met het boek opgebouwd, wat zeker door de medewerking van de toenmalige bibliothecaris Harry Leechburch Auwers is gefaciliteerd.

- Drs. Kees J. Verduin

 

Als docent natuurkunde deed ik graag proeven in de klas. De Maagdenburger halve bollen heb ik vele jaren gedemonstreerd in 2 HAVO en 2 VWO. Stoer kwamen jongens naar voren om te laten zien hoe sterk ze wel niet waren. Verbazing als het hun niet lukte de bollen van elkaar te scheiden. Hoe boeiend kan onderwijs zijn!

- Drs. Chris van der Jagt.
Oud docent/conrector Huygenslyceum, Voorburg

 

Onze voorzitter Frans Arnold heeft tijdens zijn scheikunde-studie in Leiden dit soort modellen aan de vergetelheid ontrukt die in een kast in het laboratorium lagen te verstoffen. In het TUE-lesmateriaal laten we leerlingen zelf papieren tetraëders knippen en plakken. Zo maken we de tetraëdrische vieromringing en spiegelbeeldisomerie inzichtelijk.

 

 

Hoekmetingen en zonnewijzers waren al millennia oud, maar konden nog steeds verbeterd worden. Deze combinatie is bijzonder.

- Dr. A.R. Peters, scheikunde in Leiden 1981-1987.

 

Als gepensioneerd docent Wiskunde en Didactiek van de wiskunde spreekt het kistje van Wytze Foppes (1707-1778) mij zeer aan. Vanwege mijn passie voor de meetkunde ben ik bijzonder geïnteresseerd in de werking van dit mooie en vernuftige instrument en ik heb dan ook met veel plezier alles bekeken en gelezen wat hierover in de bibliotheek van Museum Boerhaave te vinden is.

- Agnes Verweij

 

 

De Heliumliquefactor van Heike Kamerlingh Onnes kenmerkt een mijlpaal in de Nederlandse wetenschapshistorie. Met dit instrument bereikte Kamerlingh Onnes een temperatuur van -269 oC, waarbij hij in 1911 als eerste supergeleiding wist waar te nemen. In 1913 ontving hij voor die ontdekking de Nobelprijs Natuurkunde.

- Stichting Physica

 

Begin jaren '60: Slijpstukken waren er niet voor ons, jongerejaars. Wel kurken, in vele vormen en maten. Als de kurk te dik was, dan kon je met de pers de kurk wat dunner maken, al rollend tussen de groeven. Een kurkenpers roept bij ons herinneringen op aan een sobere, maar mooie tijd.

- Fred en Corrie Popp

Neem contact op met

Portret Herman Boerhaave - Cornelis Troost, 1735

Portret Herman Boerhaave - Cornelis Troost, 1735

Gravure Maria Sybille Merian, 1705

Gravure Maria Sybille Merian, 1705

Batterij van vier Leidse flessen 1775-1793

Batterij van vier Leidse flessen 1775-1793

Model poldermolen, 1742

Model poldermolen, 1742

Molecuulmodellen van Van 't Hoff, 1875

Molecuulmodellen van Van 't Hoff, 1875