Fondsen

Verschillende publieke en private fondsen ondersteunen Museum Boerhaave op wisselende basis. Via meerjarige bijdragen of via projectsubsidies ontvangt het museum financiële ondersteuning voor tentoonstellingen, educatie, restauratie, collectieverwerving en onderzoek. Het museum zoekt actief naar passende en versterkende samenwerkingen met fondsen met wie we onze missie delen.

Bent u namens een fonds of stichting geïnteresseerd in de activiteiten van het museum, dan bespreekt Annette Los, Projectleider Partnerships en Fondsenwerving, annettelos@museumboerhaave.nl, graag met u de mogelijkheden.

Grote dank gaat uit naar de begunstigers van de vernieuwing van het museum:

Neem contact op met