Periode: 1644

Afmetingen: H: 20,0 cm B: 12,3 cm

Inventarisnummer: P03175

René Descartes
Gravure door Frans van Schooten, 1644

René Descartes (1596-1650) was afkomstig uit de lagere Franse adel. Hij had een tijdje gediend als militair, onder andere in het leger van Prins Maurits, maar koos uiteindelijk voor een contemplatief leven als filosoof. Daartoe vestigde hij zich in de Republiek, waar hij weinig mensen kende en dus weinig sociale verplichtingen zou hebben. En waar hij bovendien minder problemen vreesde dan in zijn vaderland wanneer hij zijn filosofische ideeën zou publiceren. Want controversieel waren Descartes’ ideeën wel voor veel van zijn tijdgenoten. Zo verkondigde hij dat er in de natuur geen rangorde is. De natuur was eenvormig, ze was opgebouwd uit gelijkwaardige deeltjes die volgens mechanische principes op elkaar inwerkten. En dat was niet alleen op aarde zo, maar gold ook voor de planeten en de sterren. Volgens Descartes bewaarde God niet actief en continu de orde in zijn schepping. God had bij de schepping enkele fundamentele regels ingesteld waaraan alle materie gehoorzaamde, en waardoor ze zelfstandig kon functioneren.