Herman Boerhaave was een van de bekendste geneesheren van zijn tijd. Zijn papieren nalatenschap in Rusland wordt nu ontsloten. In de Kennisbijlage van het NRC-Handelsblad een interview met directeur Dirk van Delft. 

Leiden en Sint-Petersburg gaan de komende jaren samenwerken om te komen tot ontsluiting en digitalisering van het Boerhaave-archief dat in de oude tsarenhoofdstad wordt bewaard. Ook het archief van de Russische geneeskundige Nikolay Ivanovich Pirogov wordt gedigitaliseerd. Daartoe hebben op 5 december vijf partijen in Sint-Petersburg een ‘Memorandum of Understanding’ getekend. Aan Leidse zijde gaat het om Museum Boerhaave en het Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC. De partners in Sint-Petersburg zijn het Militair Medisch Museum, de Militair Medische Academie genaamd S.M. Kirov en de Anatoly Sobchak Foundation. Een dubbeltentoonstelling - in 2018 in Leiden, het jaar erop in Sint-Petersburg - maakt deel uit van het project. Ook de Hermitage in Sint-Petersburg is hierbij betrokken. Lees meer over de samenwerking.