Bibliotheek & Kenniscentrum

De bibliotheek & kenniscentrum zijn toegankelijk voor iedereen die informatie zoekt over boeken, prenten en voorwerpen op het gebied van de geschiedenis van de natuurwetenschappen en de geneeskunde.

Openingstijden

Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16:45 uur. Gesloten: weekeinden en feestdagen (ook 5 mei).

Wilt u de bibliotheek bezoeken? Een afspraak maken is niet noodzakelijk maar wel handig! Een afspraak maken kan per mail: info@museumboerhaave.nl of telefonisch: 071 - 7519 940.

Adres:
Depot Raamsteeg (even aanbellen!)
Raamsteeg 2
2311 PL  Leiden

Boeken 

De bibliotheek & kenniscentrum zijn gespecialiseerd in de geschiedenis van de natuurwetenschappen, geneeskunde en het daarin gebruikte instrumentarium. De collectie omvat ruim 25.000 banden, 12.000 separaten en 100 lopende tijdschriften, waaronder belangrijke oorspronkelijke werken, secundaire literatuur en catalogi van instrumentenfabrieken. U kunt werken na 1900 (kosteloos) lenen (met legitimatie bewijs). Boeken vóór 1900, handboeken, separaten en tijdschriften kunnen op de leeszaal worden ingezien.
De boekencatalogus online kunt u hier raadplegen

Archieven 

De bibliotheek & kenniscentrum beheren ook handschriften van Nederlandse wetenschappers, waaronder Einthoven, Ehrenfest, Dijksterhuis, Zeeman en Van 't Hoff.
Archieven (handschriften, brieven en foto's) kunnen op de leeszaal worden ingezien. 

Museum Boerhaave vindt het belangrijk om de archieven voor het nageslacht beschikbaar te kunnen blijven stellen voor studie en onderzoek. Om verval tegen te gaan biedt het Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed, Metamorfoze, nu de mogelijkheid archieven te laten conserveren en digitaliseren. Voornamelijk archieven uit de achttiende en negentiende eeuw worden binnen het Metamorfoze project gedigitaliseerd vanwege het kwetsbare papier. De archieven van: J.H. de Boer, W. Einthoven, P. Ehrenfest, A.A. Gans, W.H. Keesom, J.A. Vollgraff en N. Waterman zijn reeds gedigitaliseerd en digitaal te raadplegen in de bibliotheek van Museum Boerhaave (Raamsteeg 2, Leiden).
Lees hier meer over Metamorfoze. 

Fotoaanvragen 

U kunt bij de bibliotheek & kenniscentrum beeldmateriaal (digitaal of afdruk) bestellen. Museum Boerhaave hanteert hiervoor tarieven die afhankelijk zijn van de doeleinden waarvoor u de foto wilt gebruiken. Geef in uw aanvraag daarom duidelijk aan waar de foto voor gebruikt gaat worden en vermeld ook uw adresgegevens en een omschrijving van de foto of het inventarisnummer.
Persfoto's vindt u hier

Prenten 

De collectie prenten bestaat uit ruim 2000 thematische prenten, voornamelijk op het gebied van de geneeskunde en meer dan 7000 portretten van Nederlandse artsen en wetenschappers. 

Voorwerpen 

Museum Boerhaave beheert een collectie van meer dan 40.000 voorwerpen waarvan ongeveer 5% is tentoongesteld in het museum. 

U kunt hier geavanceerd zoeken in onze collectie database

Voor vragen gaarne contact opnemen met de Bibliotheek & Kenniscentrum

 

Informatie

Neem contact op met

Online boekencatalogus

Collectie database

Archieven

Digitalisering archieven

Lees hier meer over het digitaliseren van de archieven ‘Wetenschappers uit de Tweede Gouden Eeuw’

Digitale publicaties

Newton & the Netherlands online

Newton & the Netherlands online

Newton & the Netherlands, How Isaac Newton was Fashioned in the Dutch Republic, door E. Jorink & A. Maas. Nu online raadpleegbaar, in het kader van het Oapen-project.